Kongre Çağrısı

Anasayfa » Kongre Çağrısı

Değerli Bilim İnsanları,

Bölge Bilimi Türk Milli Komitesi’nin (BBTMK), 22. Ulusal Bölge Bilimi ve Bölge Planlama Kongresi, 8-10 Haziran 2023 tarihleri arasında Ondokuz Mayıs Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Coğrafya Bölümü ev sahipliğinde yüz yüze olarak düzenlenecektir.

Bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeler hem küreselleşme sürecinin hızını hem de zaman-mekan gerilimleri giderek artırmaktadır. 2000’li yılların başında küreselleşmenin fiber hızdaki yükselişine dikkat çekmek için coğrafyanın/mekanın ölümü ilan edilmişken, Covid-19 salgını ve sonrasında meydana gelen gelişmeler, mekanın önemini farklı boyutlarıyla bir kez daha göstermiştir. Covid-19 salgınının etkileri henüz tam olarak anlaşılmadan bölgemizde meydana gelen çatışmalar çok katmanlı bir dünyada olaylar arasındaki ilişkileri ve bu ilişkilerin fiziksel, sosyal ve ekonomik mekana yansımasını önemli kılmaktadır. Diğer taraftan modern ya da “bilgi toplumu”nun ilk defa karşılaştığı bu tür büyük bir salgının nasıl bir “yeni dünya” inşa edeceği büyük bir merak konusudur. Bunula birlikte salgın öncesindeki sorunların nasıl bir forma dönüşeceği, üstelik bunların yanına yeni sorunların nasıl eklemleneceği meselesi giderek daha ciddi bir soruna dönüşmektedir. Nitekim salgın sonrasında yayınlanan veriler ve bilimsel çalışmalar bölgesel eşitsizliklerin daha da arttığını, küreselleşme hızının eski ivmesini kaybettiğini, ekonomik ve sosyal problemlerin önümüzdeki süreçlerde yoğun bir şekilde tartışma gündemi olacağını göstermektedir.

2022 yılından 2023’e küresel pandemi, Ukrayna-Rusya Savaşı, enerji krizi ve ekonomik sorunları devralırken, 22. Ulusal Bölge Bilimi ve Bölge Planlama Kongresi bu gelişmelerin ortasında kendisini bulmuştur. Küresel, bölgesel ve ulusal sorunların merkeze yerleştiği bu süreçte kongrenin temel amacı, bölge bilimi alanında çalışan farklı alanlardan bilim insanlarının bir araya gelerek belirsizlik ortamında dönüşmekte olan bölgesel meselelerin çözümü üzerine yeniden düşünmek, tartışmak ve yeni kanıtlar sunmak üzere geliştirdikleri yeni çalışmaları ve bilgi birikimlerini paylaşmaları için uygun bir ortam yaratmaktır. Kongrenin diğer bir amacı ise, bölge bilimi alanında çalışma yapan genç araştırmacıların bu paylaşım ortamına katılımını sağlamaktır.

Kongreye katılmak isteyen araştırmacıların bildiri özetlerini 15 Mart 2023 tarihine kadar bbtmk2023@omu.edu.tr adresine e-posta ile göndermelerini bekliyoruz. Özet için kongre web sayfasındaki (bbtmk2023.omu.edu.tr) özet şablonunun kullanılması gerekmektedir. Kabul edilen bildirilerin özetlerinin yer aldığı, elektronik özet kitabı yayınlanacaktır. Ayrıca tam metinler için çeşitli dergi ve uluslararası bir yayınevi ile görüşmelerimiz devam etmekte olup, süreç içerisinde bilgilendirmeler yapılacaktır.

Bölge bilimi alanında çalışan değerli araştırmacıları, yüz yüze olarak düzenleyeceğimiz kongrede görmekten büyük memnuniyet duyacağımızı belirtir, saygılar sunarız.

Kongre Düzenleme Kurulu