Konu Başlıkları

Anasayfa » Konu Başlıkları
 1. Doğal Afetlerin Sosyal, Ekonomik ve Mekansal Etkileri
 2. Covid-19 Pandemisi Sonrası Yerel, Bölgesel ve Ulusal Stratejiler
 3. Küreselleşmenin Geleceği ve Bölgeselleşmenin Önem Kazanması
 4. Kentsel ve Bölgesel Kuram, Yöntem ve Modeller
 5. Yerel-Bölgesel Kalkınmada Alternatif Ekonomik Yaklaşımlar: Döngüsel Ekonomi, Dayanışma Ekonomileri, Yeşil Ekonomi, Mavi Ekonomi
 6. Bölgesel Üretim Sistemleri, Girişimcilik, Yenilik, Teknolojik Değişim ve Ekonomik Büyüme
 7. Akıllı Uzmanlaşma ve Bölgelerarası İş birliği: Makro Bölgesel Stratejiler
 8. İklim Değişikliği, Enerji ve Çevresel Sürdürülebilirlik
 9. Bölgeler ve Yerleşme Sistemlerindeki Gelişmeler/Değişimler
 10. Kültürel ve Yaratıcı Endüstriler, Yaratıcı Kentler
 11. Dijitalleşme ve Yeni Çalışma Koşulları
 12. Yönetişim, Kurumlar, Sivil Toplum, Politikalar ve Kurumsal Değişim
 13. Bölgesel Çalışmalar, Yerel ve Bölgesel Kalkınmada Yeni Yönelimler
 14. Büyükşehir ve Metropoliten Olmayan Alanların Geleceği
 15. Demografi ve Göç
 16. Ulaşım, Lojistik, Hareketlilik
 17. Gıda Tedarik Zincirleri, Gıda Güvenliği, Kırsal Kalkınma
 18. Eşitsizlikler, Sosyal Bütünlük, Sosyal Adalet